Poniżej znajdziecie Państwo przydatne linki do stron instytucji oraz do treści aktów prawnych:

Instytucje:

Sejm – www.sejm.gov.pl/

Senat – https://www.senat.gov.pl/

Ministerstwo Sprawiedliwości – https://ms.gov.pl/

Krajowa Rada Notarialna – www.krn.org.pl/

Izba Notarialna w Poznaniu – www.rejent.poznan.pl/

Przeglądarka ksiąg wieczystych – https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do

Wyszukiwanie podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym – https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Akty prawne:

Prawo o notariacie –

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910220091

Rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041481564

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych –

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000860959

Ustawa o podatku od spadków i darowizn –

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19830450207

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych –

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051671398

Kodeks cywilny –

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093

Kodeks rodzinny i opiekuńczy –

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640090059

Kodeks spółek handlowych –

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000941037